Home » Bài viết mới » Cải tạo khu học viện quốc tế – Trung tâm 701 / TCII

Cải tạo khu học viện quốc tế – Trung tâm 701 / TCII

Công trình : Cải tạo khu học viện quốc tế – Trung tâm 701 / TCII

Chủ đầy tư : Trung tâm 701 – Tổng cục II – Bộ quốc phòng

Nhà thầu thi công : Công ty cổ phần đầu tư TXT

Năm hoàn thành : 2017


About admin