Home » Tư vấn & Thiết kế » Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

Cải tạo nhà khách Hoàng Hoa

Chủ đầu tư: Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng nhà nước Công trình: Thi công xây lắp – cải tạo nhà khách Hoàng Hoa thành trung tâm tập huấn nghiệp vụ ngân hàng Địa điểm: 174 – Hoàng Hoa Thám – Bà Rịa Vũng Tàu Read More »