Home » Bài viết mới » Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng chạy dầu 1675kVa

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng chạy dầu 1675kVa

I/ Thông tin gói thầu:
Chủ đầu tư: Cục công nghệ thông tin – Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Nhà thầu thi công : Công ty cổ phần đầu tư TXT

Công trình: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng chạy dầu 1675kVa.

II/ Một Số Hình Ảnh Trong Quá Trình Thi Công:

About admin