Home » Bài viết mới » Đường Quốc Lộ 32C – Phú Thọ

Đường Quốc Lộ 32C – Phú Thọ

I/ Thông Tin Gói Thầu
Chủ đầu tư:
–       Sở Giao thông vận tải Phú Thọ
–       Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông.
Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư TXT
Gói thầu: Xây lắp (gồm xây dựng + đảm bảo giao thông) công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn tuyến từ Km0 – Km6 QL.32C, tỉnh Phú Thọ
Thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn tuyến từ km0-km6 QL32C, tỉnh Phú Thọ
II/ Phương Án Kỹ Thuật:
–       Đoạn Km0+00 – Km2+350; Km2+635 – Km3+391; Km4+200 – Km4+369,60: Tiến hành đào bỏ phần kết cấu bị hư hỏng, hoàn trả bằng đá thải dày 35cm đầm chặt và 01 lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm. Toàn bộ mặt đường sau khi được bù vênh bằng đá dăm tiêu chuẩn và rải đá tăng cường dày 12cm, láng nhựa 01 lớp têu chuẩn nhựa 1,8kg/m2, thảm BTN dày 7cm
–       Đoạn Km4+369,60 – Km4+522,50: Nền, mặt đường bị cao su hư hỏng toàn bộ. Tiến hành đào bỏ toàn bộ phần kết cấu bị hư hỏng, hoàn trả bằng đá thải dày 40cm đầm chặt và lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm; Sau đó tăng cường 01 lớp đá dăm lớp trên dày 15cm, láng nhựa 01 lớp tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2 và thảm BTN nóng hạt trung dày 7cm.
–       Đắp phụ lề đường bằng đá thải đầm chặt đảm bảo đọ dốc ngang theo tiêu chuẩn hiện hành;
–       Lắp đặt tôn hộ lan mềm tại Km2+440 – Km2+556 (hai bên) bằng tôn sóng mạ kẽm;
–       Bổ sung sửa chữa lại hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên tuyến theo quy chuẩn quốc gia.
Sơn kẻ tim mặt đường, lề đường, gờ giảm tốc bằng sơn dẻo nhiệt phản quang
ql_32c_pt_a1

ql_32c_pt_a2

ql_32c_pt_a3

ql_32c_pt_a4

ql_32c_pt_a5Tác giả : txtgroupvn.com

About admin