Home » Làm thủ tục Hải quan theo loại hình hàng hóa

Làm thủ tục Hải quan theo loại hình hàng hóa

Loại hình hàng hoá XNK chính

– Hàng hoá XNK theo hợp đồng thương mại

– Hàng gia công XNK

– Hàng sản xuất xuất khẩu

– Hàng xuất nhập vào khu chế xuất

– Hàng xuất nhập kho ngoại quan, kho bảo thuế

– Hàng nhập khẩu kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế

– Hàng XNK đầu tư, hàng XNK tại chỗ

– Hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

– Hàng PMD XNK

– Hàng quà biếu, tặng XNK

– Hàng XNK qua các dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh

– Hàng XNK, trao đổi của cư dân, kinh doanh tại chợ tại biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu

– Hàng tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm

– Hàng ngoại giao

– Hàng yêu cầu khẩn cấp, an ninh, quốc phòng

– Hàng viện trợ không hoàn lại

– Tài sản di chuyển

– Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập tái xuất

– Linh kiện phụ tùng sửa chữa tàu biển, máy bay nước ngoài

– Hàng hoá từ bỏ, thất lạc

– Hàng hoá mua bán trên phương tiện vận tải XNC tại cảng biển cảng sông Việt Nam

– Xăng dầu tạm nhập tái xuất

– Kim khí quý, đá quý, ngoại hối, tiền Việt Nam XNKMột số lĩnh vực quản lý của cơ quan Nhà nước

– Điều hành XNK hàng hoá của Chính phủ

– Phân loại hàng hoá

– Giám định, kiểm tra chất lượng, kiểm dịch động – thực vật – y tế

– Xuất xứ hàng hoá

– Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả.

– Đại lý thủ tục hải quan.

– Dán tem hàng nhập khẩu

– Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài