Home » Bài viết mới » Nâng cấp nhà làm việc kiêm kho Ngân hàng Nhà Nước – Chi nhánh Vĩnh Long.

Nâng cấp nhà làm việc kiêm kho Ngân hàng Nhà Nước – Chi nhánh Vĩnh Long.

Tên dự án: Nâng cấp nhà làm việc kiêm kho Ngân hàng Nhà Nước – Chi nhánh Vĩnh Long.
Tên công trình: Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc kiêm kho và các hạng mục phụ trợ.
Chủ đầu tư: Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Ngày hoàn thành: Tháng 3 năm 2017.

About admin