Home » Bài viết mới » Nhà trung tâm giao dịch và khai thác Bưu điện tỉnh Sơn La

Nhà trung tâm giao dịch và khai thác Bưu điện tỉnh Sơn La

Chủ đầu tư: Viễn thông Sơn La.
Thi công: Tổng công ty cổ phần đầu tư XD và TM Việt Nam.
Quản lý dự án: Công ty cổ phần đầu tư TXT
VTSonLa.
Mặt bằng tổng thể
VTSonLa-2

Lễ khởi công
VTSonLa-1
Lễ khởi công

About admin