Home » Bài viết mới » Phòng giám đốc viễn thông Bắc Ninh

Phòng giám đốc viễn thông Bắc Ninh

GDBN-1
Góc nhìn thứ nhất

GDBN-2
Góc nhìn thứ hai

GDBN-3Chủ đầu tư: Viễn thông Bắc Ninh
Thiết kế và thi công: Công ty cổ phần đầu tư TXT

Góc nhìn thứ ba
 

About admin