Home » Tag Archives: chúng có thể thiết lập một hành lang liên kết với thành trì của chúng ở Raqqua

Tag Archives: chúng có thể thiết lập một hành lang liên kết với thành trì của chúng ở Raqqua

Kobani – tiền tuyến chống Nhà nước Hồi giáo

Nếu thị trấn Kobani của Syria rơi vào tay phiến quân Hồi giáo, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt địa lý, nhân đạo và chính trị.
Read More »