Home » Tag Archives: cuộc gặp cấp cao dự kiến sẽ bị hủy bỏ. Quan hệ giữa hai miền trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của chế độ bù nhìn ở Hàn Quốc”

Tag Archives: cuộc gặp cấp cao dự kiến sẽ bị hủy bỏ. Quan hệ giữa hai miền trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của chế độ bù nhìn ở Hàn Quốc”

Triều Tiên hủy đàm phán cấp cao với Hàn Quốc

Truyền thông của Triều Tiên hôm nay cho biết nước này sẽ hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc do các nhà hoạt động xã hội của Seoul tiếp tục rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.
Read More »