Home » Tag Archives: đưa IS tiến một bước gần hơn đến việc thành lập một “nhà nước”

Tag Archives: đưa IS tiến một bước gần hơn đến việc thành lập một “nhà nước”

Kobani – tiền tuyến chống Nhà nước Hồi giáo

Nếu thị trấn Kobani của Syria rơi vào tay phiến quân Hồi giáo, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt địa lý, nhân đạo và chính trị.
Read More »