Home » Tag Archives: IS phải để lộ những thiết bị quân sự của nhóm. Chúng sẽ dễ dàng là mục tiêu tấn công của các chiến đấu cơ từ Mỹ và đồng minh. “Chúng dường như rất muốn chiếm Kobani”

Tag Archives: IS phải để lộ những thiết bị quân sự của nhóm. Chúng sẽ dễ dàng là mục tiêu tấn công của các chiến đấu cơ từ Mỹ và đồng minh. “Chúng dường như rất muốn chiếm Kobani”

Kobani – tiền tuyến chống Nhà nước Hồi giáo

Nếu thị trấn Kobani của Syria rơi vào tay phiến quân Hồi giáo, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt địa lý, nhân đạo và chính trị.
Read More »