Home » Tag Archives: điều chỉnh một số tiêu chí nông thôn mới

Tag Archives: điều chỉnh một số tiêu chí nông thôn mới

Điều chỉnh tiêu chí nông thôn mới

Các địa phương kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh một số tiêu chí nông thôn mới, chẳng hạn hướng dẫn rõ cách tính tiêu chí thu nhập, giảm bớt quy mô nhà văn hóa thôn...
Read More »