Home » Tag Archives: Kobani trở thành một nơi trú ẩn tương đối ổn định cho người dân trốn chạy các cuộc giao tranh ở những khu vực khác tại Syria. Tuy nhiên

Tag Archives: Kobani trở thành một nơi trú ẩn tương đối ổn định cho người dân trốn chạy các cuộc giao tranh ở những khu vực khác tại Syria. Tuy nhiên

Kobani – tiền tuyến chống Nhà nước Hồi giáo

Nếu thị trấn Kobani của Syria rơi vào tay phiến quân Hồi giáo, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt địa lý, nhân đạo và chính trị.
Read More »