Home » Tag Archives: nhân đạo và chính trị. Khỏi lửa bốc lên sau một cuộc không kích của Mỹ và đồng minh tại Kobani

Tag Archives: nhân đạo và chính trị. Khỏi lửa bốc lên sau một cuộc không kích của Mỹ và đồng minh tại Kobani

Kobani – tiền tuyến chống Nhà nước Hồi giáo

Nếu thị trấn Kobani của Syria rơi vào tay phiến quân Hồi giáo, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt địa lý, nhân đạo và chính trị.
Read More »