Home » Tag Archives: nhóm vũ trang này đã bị quân chính phủ và IS vây hãm trong nhiều tháng. Về mặt nhân đạo

Tag Archives: nhóm vũ trang này đã bị quân chính phủ và IS vây hãm trong nhiều tháng. Về mặt nhân đạo

Kobani – tiền tuyến chống Nhà nước Hồi giáo

Nếu thị trấn Kobani của Syria rơi vào tay phiến quân Hồi giáo, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt địa lý, nhân đạo và chính trị.
Read More »