Home » Tag Archives: ông nói tiếp. Chiến thắng tại Kobani cũng sẽ là chiêu bài tuyên truyền có giá trị cho IS. Nhóm này đã chứng tỏ chúng rất thành thạo trong việc ghi lại cảnh các chiến binh chiến đấu. Trong khi đó

Tag Archives: ông nói tiếp. Chiến thắng tại Kobani cũng sẽ là chiêu bài tuyên truyền có giá trị cho IS. Nhóm này đã chứng tỏ chúng rất thành thạo trong việc ghi lại cảnh các chiến binh chiến đấu. Trong khi đó

Kobani – tiền tuyến chống Nhà nước Hồi giáo

Nếu thị trấn Kobani của Syria rơi vào tay phiến quân Hồi giáo, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt địa lý, nhân đạo và chính trị.
Read More »