Home » Tag Archives: sau khi xem xét đơn kiện của Ericsson rằng Xiaomi đã sử dụng tới 8 công nghệ có bản quyền của h&at

Tag Archives: sau khi xem xét đơn kiện của Ericsson rằng Xiaomi đã sử dụng tới 8 công nghệ có bản quyền của h&at

‘Apple Trung Quốc’ bị cấm bán ở Ấn Độ

Quyết định được đưa ra bởi Tòa án New Delhi (Ấn Độ), sau khi xem xét đơn kiện của Ericsson rằng Xiaomi đã sử dụng tới 8 công nghệ có bản quyền của hãng trong các thiết bị.
Read More »