Home » Tag Archives: sau đợt kiểm tra của Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại tỉnh Ninh Bình.

Tag Archives: sau đợt kiểm tra của Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại tỉnh Ninh Bình.

Sư tử đá ngoại lai được chuyển khỏi di sản thế giới Tràng An

3 cặp sư tử đá tạo hình Trung Quốc đã được di dời khỏi di sản thế giới Tràng An, sau đợt kiểm tra của Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại tỉnh Ninh Bình.
Read More »