Home » Tag Archives: sự sụp đổ của Kobani cũng sẽ được coi như một dấu hiệu báo trước sự thất bại của không lực Mỹ trong việc ngăn chặn bước tiến của IS. Các quan chức Mỹ thừa nhận IS có thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ th

Tag Archives: sự sụp đổ của Kobani cũng sẽ được coi như một dấu hiệu báo trước sự thất bại của không lực Mỹ trong việc ngăn chặn bước tiến của IS. Các quan chức Mỹ thừa nhận IS có thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ th

Kobani – tiền tuyến chống Nhà nước Hồi giáo

Nếu thị trấn Kobani của Syria rơi vào tay phiến quân Hồi giáo, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt địa lý, nhân đạo và chính trị.
Read More »