Home » Tag Archives: triển khai hàng nghìn chiến binh đến đánh chiếm những khu vực khác ở Syria và Iraq. Đồng thời

Tag Archives: triển khai hàng nghìn chiến binh đến đánh chiếm những khu vực khác ở Syria và Iraq. Đồng thời

Kobani – tiền tuyến chống Nhà nước Hồi giáo

Nếu thị trấn Kobani của Syria rơi vào tay phiến quân Hồi giáo, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt địa lý, nhân đạo và chính trị.
Read More »