Home » Tag Archives: Trong 4 nhà thuyền đang hoạt động ở Hồ Tây (Hà Nội) bị phát hiện có sai phạm

Tag Archives: Trong 4 nhà thuyền đang hoạt động ở Hồ Tây (Hà Nội) bị phát hiện có sai phạm

Hai nhà thuyền vô chủ ở Hồ Tây

Trong 4 nhà thuyền đang hoạt động ở Hồ Tây (Hà Nội) bị phát hiện có sai phạm, 2 chiếc không ai nhận là chủ sở hữu.
Read More »