Home » Tag Archives: Yêu cầu rút ngắn thủ tục hành chính trong ngành hải quan càng trở nên bức thiết khi các hiệp

Tag Archives: Yêu cầu rút ngắn thủ tục hành chính trong ngành hải quan càng trở nên bức thiết khi các hiệp

Thủ tục hải quan nhanh một ngày, tiết kiệm 1,6 tỷ USD

Yêu cầu rút ngắn thủ tục hành chính trong ngành hải quan càng trở nên bức thiết khi các hiệp định quốc tế về mậu dịch tiến gần tới thời hạn áp dụng.
Read More »