Home » Bài viết mới » Thi Công Đường Quốc Lộ 6 – Đoạn Tuần Giáo, Mường Lay, Điện Biên

Thi Công Đường Quốc Lộ 6 – Đoạn Tuần Giáo, Mường Lay, Điện Biên

I/ Thông Tin Gói Thầu:
Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên.
Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư TXT

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + Đảm bảo giao thông đoạn Km 475 – Km 488
Thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo nền, mặt đường và công trình trên QL. 6 đoạn Tuần Giáo – Thị xã Mường Lay từ Km408 – Km501, tỉnh Điện Biên.
II/ Một Số Hình Ảnh Trong Quá Trình Thi Công:

About admin