Home » Bài viết mới » Thi Công Đường Quốc Lộ 6 – Đoạn Tuần Giáo, Mường Lay, Điện Biên.

Thi Công Đường Quốc Lộ 6 – Đoạn Tuần Giáo, Mường Lay, Điện Biên.

I/ Thông Tin Gói Thầu:
Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên.
Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư TXT
Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + Đảm bảo giao thông đoạn Km 475 – Km 488
Thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo nền, mặt đường và công trình trên QL. 6 đoạn Tuần Giáo – Thị xã Mường Lay từ Km408 – Km501, tỉnh Điện Biên
II/ Phương Án Thi Công:
Trên cơ sở nền, mặt đường hiện tại tiến hành các nội dung:
Thiết kế sửa chữa, tăng cường kết cấu mặt đường đảm bảo êm thuận bằng các giải pháp sau:
+ Các đoạn mặt đường còn tốt: Bù vênh, vá láng tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2
+ Các đoạn mặt đường bị hư hỏng (rạn nứt, bong bật, phá hoại toàn bộ kết cấu mặt đường): Tăng cường bằng đá dăm tiêu chuẩn láng nhựa tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2 chiều dầy lớp đá dăm 8 cm – 12 cm trên lớp bù vênh bằng đá dăm tiêu chuẩn.
+ Các đoạn mặt đường bị hư hỏng toàn bộ đến lớp móng: Thiết kế mặt đường đá dăm tiêu chuẩn láng nhựa  tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2 chiều dầy lớp đá dăm 12 – 14 cm trên lớp móng cấp phối sỏi suối.
+  Các đoạn mặt đường bị trồi lún, cao su: Thiết kế đào bỏ phần nền đường bị cao su, đắp lại bằng đất sau đó thay bằng kết cấu nền, mặt đường mới: đá dăm tiêu chuẩn láng nhựa  tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2 chiều dầy lớp đá dăm 12 cm – 14 cm trên lớp móng cấp phối sỏi suối chọn lọc.
– Hệ thống thoát nước:
+ Cống thoát nước ngang: Tận dụng toàn bộ công trình thoát nước còn tốt trên tuyến; gia cố một số cống bị xói lở thượng hạ lưu bằng xếp rọ đá; Một số cống bị lấp, hư hỏng nặng không đảm bảo khả năng thoát nước thiết kế thay thế cống mới.
+ Thoát nước dọc: Tại các vị trí không có rãnh dọc thiết kế rãnh đất hình thang kích thước (0,4 x 0,4 x1,2)m đảm bảo khả năng thoát nước; sửa chữa lại các đoạn rãnh bị xói.
+ Đường tràn: Tận dụng toàn bộ đường tràn cũ còn tốt; Đối với các đường tràn bị hư hỏng hoàn toàn thiết kế mặt tràn mới bằng kết cấu BTXM M250 dày 20cm trên lớp móng đá dăm dày 20 cm, gia cố thượng hạ lưu bằng kè rọ đá; Đối với các tràn cũ bị hư hỏng một phần (mặt đường, thượng hạ lưu): Tiến hành sửa chữa mặt tràn, gia cố thượng hạ lưu đường tràn bằng rọ đá.
+ Công trình phòng hộ: Tận dụng toàn bộ công trình phòng hộ đã xây dựng trên tuyến. Tại các vị trí sạt lở nền đường thiết kế kè rọ đá đảm bảo ổn định nền đường.
– An toàn giao thông:
Tận dụng tốt đa cọc tiêu, biển báo đã xây dựng trên tuyến. Bố trí bổ sung cọc tiêu biển báo, cột Km theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT.
III/ Một Số Hình Ảnh Trong Quá Trình Thi Công:
ql6 ql6_1 ql6_2 ql6_3 ql6_4

Tác giả : Txtgroupvn.com

About admin