Home » Bài viết mới » THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG

THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG

THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG
Chủ đầu tư: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần đầu tư TXT
Dự án đầu tư xây dựng công trình “Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long” theo quyết định số 2187/QĐ-TCT ngày 31/10/2016 được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phê duyệt.
Công trình xây dựng “Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long” được ký vào ngày 26 tháng 12 năm 2017 giữa Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long và Công ty cổ phần đầu tư TXT;
Một số hình ảnh tại công trình đã và đang một ngày hoàn thiện:

About admin