Home » Bài viết mới » Trụ sở Agribank chi nhánh Bắc Quảng Trạch Quảng Bình

Trụ sở Agribank chi nhánh Bắc Quảng Trạch Quảng Bình

I/ Thông tin gói thầu: Xây lắp, PCCC, Thí nghiệm nén tĩnh cọc
Chủ đầu tư: Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình
Nhà thầu thi công : Công ty cổ phần đầu tư TXT

Công trình: Trụ sở Agribank chi nhánh Bắc Quảng Trạch Quảng Bình
Hiện Trạng đang thi công công trình

II/ Một Số Hình Ảnh Trong Quá Trình Thi Công:

About admin