Home » Bài viết mới » Trụ sở làm việc chi cục thuế thị xã Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang

Trụ sở làm việc chi cục thuế thị xã Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang

I/ Thông Tin Gói Thầu:
Chủ đầu tư: Chi cục Thuế tỉnh Hậu Giang
Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư TXT
Gói thầu : Trụ sở làm việc chi cục thuế thị xã Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang

II/ Một Số Hình Ảnh Trong Quá Trình Thi Công:

About admin