Home » Bài viết mới » Trung tâm giao dịch viễn thông Thanh Hóa

Trung tâm giao dịch viễn thông Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Viễn thông Thanh Hóa
Thiết kế và thi công: Công ty cổ phần đầu tư TXT

1
Tổng thể

2
Góc nhìn thứ nhất

3
Góc nhìn thứ hai

4
Góc nhìn thứ ba

About admin